Showbiz

Lệ Quyên - Tùng Dương - Đan Trường: Ca sĩ nào cover "Ai chung tình được mãi" hay hơn?

https://video.molistar.com/2022_06/04/awvlonafde880ko4oc80wsk4/ai-chung-tinh-duoc-mai-cover-phien-ban-dang-hot-11654347594.mp4