Showbiz

Phương Mỹ Chi bất ngờ trước sự tham gia đông đủ của fan, DTAP tiết lộ quá trình "chạy deadline"