Showbiz

Annie - Top 9 Vietnam Idol 2023 quyết tâm tìm lại chính mình vì không muốn "công nghiệp" như trước