Showbiz

Đan Trường xin lỗi và gỡ 2 video bị tố không xin phép

https://video.molistar.com/2022_06/09/bdt3g25oc5k4oo0wk8w4o8cg/moi-nguoi-nghi-sao-khi-tho-hat-duy-manh-len-tieng-1654779811.mp4