Showbiz

Lệ Quyên lộ hint nghi vấn đang mang bầu với tình trẻ Lâm Bảo Châu?

https://video.molistar.com/2022_04/06/ljx7so091twk40gswwokko0k/le-quyen-lo-hint-nghi-van-dang-mang-bau-voi-tinh-tre-lam-bao-chau1649208911.mp4