Showbiz

Duy Mạnh mỉa mai "ai đó" là Đan Chùa, ông bầu Đan Trường bức xúc vì "tiểu nhân " Duy Chó

Cộng đồng nổi bật