Showbiz

Duy Mạnh mỉa mai "ai đó" là Đan Chùa, ông bầu Đan Trường bức xúc vì "tiểu nhân " Duy Chó

https://video.molistar.com/2022_06/12/biwqds0fmf40ckgg80c4sg8k/khi-ong-bau-dan-truong-len-tieng-ve-tho-hat-duy-manh-1655019149.mp4