Showbiz

Đan Trường bị Quang Dũng tố xài hit chùa, 'Thợ hát' Duy Mạnh mỉa mai 'Đan Chùa': 'Cụ tha giờ lại giở trò'

https://video.molistar.com/2022_06/10/nq1icyavjissg40o0cs4c8o4/moi-nguoi-nghi-sao-khi-tho-hat-duy-manh-len-tieng-1654844917.mp4