Showbiz

Vượt mặt Noo Phước Thịnh, Tùng Dương đại thắng tại Giải Cống hiến