Showbiz

Mile - Apo học tiếng Việt cấp tốc để nói một câu, đứng cả tiếng chụp hình trong fan meeting