Showbiz

The Show Việt Nam bị tố quỵt tiền cát xê của Phương Mỹ Chi cùng nhiều nghệ sỹ

https://video.molistar.com/2022_06/18/epu2vxeqwtcgwggo0o4w0ogo/lai-chuyen-tien-nong-nua-roi1655534699.mp4