Showbiz

Sao Nhập Ngũ lên tiếng xin lỗi khán giả khi bị chỉ trích vì lý do này, còn thực hiện một động thái dứt khoát

https://video.molistar.com/2022_03/15/34ag1qp33facg0s484ck4000/sao-nhap-ngu-len-tieng-xin-loi-khan-gia-khi-bi-chi-trich-vi-ly-do-nay-con-thuc-hien-mot-dong-thai-dut-khoat1647338437.mp4