Showbiz

Minh Tú, Puka "sợ xanh mặt" khi Hòa Minzy bị chỉ huy chất vấn chuyện "nhập ngũ lên hình cho vui"

https://video.molistar.com/2022_03/11/gnqciby4288444c4gc4ok48g/minh-tu-puka-so-xanh-mat-khi-hoa-minzy-bi-chi-huy-chat-van-chuyen-nhap-ngu-len-hinh-cho-vui1646979739.mp4