Showbiz

Duy Khánh bị "ném đá" vì quá lố ở Sao Nhập Ngũ, cố bắt chước Diệu Nhi nhưng nhận phản ứng ngược?

https://video.molistar.com/2022_03/07/54lpwxknnzksgwkg0koww80o/duy-khanh-bi-nem-da-vi-qua-lo-o-sao-nhap-ngu-co-bat-chuoc-dieu-nhi-nhung-nhan-phan-ung-nguoc1646633534.mp4