Showbiz

Duy Khánh bị "ném đá" vì quá lố ở Sao Nhập Ngũ, cố bắt chước Diệu Nhi nhưng nhận phản ứng ngược?


Cộng đồng nổi bật