Showbiz

"Cười nội thương" khi xem Độ Mixi đi cùng tay cùng chân cả buổi, biểu cảm đầy "bất lực"