Showbiz

Con trai Xuân Bắc khóc và xin lỗi bố mẹ sau vụ kiểm tra Facebook

https://video.molistar.com/2022_03/15/4mtur0ja6g00sg40g8o48co4/con-trai-xuan-bac-khoc-va-xin-loi-bo-me-sau-vu-kiem-tra-facebook1647319566.mp4