Showbiz

Không ai ngờ Minh Tú lại đi đứng kiểu này ở Sao Nhập Ngũ

https://video.molistar.com/2022_03/18/77smuix3jwso8gkwkkc0gogk/khong-ai-ngo-minh-tu-lai-di-dung-kieu-nay-o-sao-nhap-ngu1647592240.mp4