Showbiz

Khán giả rơi nước mắt vì Lật mặt 6, tự hào nghề chiếu quê hương Đồng Tháp được lên phim