Showbiz

Lý Hải - Minh Hà: Mất hơn 30 năm để có lòng tin ở khán giả, không có lý do gì để đánh mất