Showbiz

Lý Hải: Đi đâu khán giả cũng thương, bà con nói "Ở lại đây, tui nuôi Lý Hải luôn”