Showbiz

Trần Kim Hải - Lật mặt 6: Được Lý Hải chú ý từ phần trợ diễn, chờ đợi 8-9 năm để khán giả đón nhận