Showbiz

Minh Hà: Phụ nữ luôn cần 1 chỗ dựa, ông xã Lý Hải cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng