Showbiz

Phát hiện Mũi trưởng Long dạo này thân thiết một nữ ca sĩ hơn cả Hậu Hoàng?

https://video.molistar.com/2022_04/06/e5ta2uc53h4cw4g04g8oogww/phat-hien-mui-truong-long-dao-nay-than-thiet-mot-nu-ca-si-hon-ca-hau-hoang1649236830.mp4