Showbiz

Duy Khánh: "Khi đưa trend vào sản phẩm hài, tôi ưu tiên sự nhân văn, sạch sẽ và tinh tế"