Showbiz

Thu Trang kêu trời vì vấn nạn ăn cắp: Diệu Nhi lấy cả rổ, Ngô Kiến Huy trộm nhanh như chớp

https://video.molistar.com/2022_06/20/jk59uqiaa08o44sg8804ow8k/thu-trang-voi-tien-luat-suot-ngay-cu-gap-toan-thanh-bao-thoi21655698743.mp4