Showbiz

Tiểu Vy quyết làm khó Thùy Tiên, BB Trần - Duy Khánh phản đối thuyền Gil Lê - Ngọc Phước