Xã hội

Ukraine độ xe mui trần BMW thành hệ thống súng máy di động

https://video.molistar.com/2022_03/24/av95yb8ocvco4wws84w4w0o4/ukraine-do-xe-mui-tran-bmw-thanh-he-thong-sung-may-di-dong1648126411.mp4