Xã hội

Nga tuyên bố tạm ngừng bắn ở Ukraine

https://video.molistar.com/2022_03/05/e6tbaknqrhw880s00o0o8gw0/nga-tuyen-bo-tam-ngung-ban-o-ukraine1646478256.mp4