Xã hội

Biệt đội Sài Gòn Xanh: Bất chấp nguy hiểm, không ngại dơ bẩn, dọn hơn 10 tấn rác