Xã hội

Giáp chiến ác liệt ở Kiev, Ukraine - Đoàn quân xa khổng lồ 64km của Nga "tan tác"