Xã hội

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn tha thiết vào NATO nữa!

https://video.molistar.com/2022_03/09/qzoxvodopz40o0ck44s48gsk/tong-thong-zelensky--ukraine-khong-con-tha-thiet-vao-nato-nua1646795078.mp4