Xã hội

“Sài Gòn Zì Kì”: Quán chay Tuỳ tâm chỉ 2000 đồng nhưng không phải cứ có tiền là mua được