Xã hội

TT Ukraine Zelensky bất ngờ tung video công khai vị trí, tuyên bố "không sợ"!

https://video.molistar.com/2022_03/08/q3ss1neqi2sksswcg044oo8s/snaptik7072557132775738625molistarofficial1646714394.mp4