Xã hội

Nga lần đầu công bố video chiến đấu cơ Su-35 không chiến, phóng tên lửa trên bầu trời Ukraine

https://video.molistar.com/2022_03/08/c086yfpe9eog8k00g8oo4g8k/nga-lan-dau-cong-bo-video-chien-dau-co-su-35-khong-chien-phong-ten-lua-tren-bau-troi-ukraine1646758287.mp4