Xã hội

Ông Putin trấn an mẹ, vợ, bạn gái của quân nhân Nga tham gia chiến dịch ở Ukraine

https://video.molistar.com/2022_03/08/ccvtzx8w26o8wkkkowsggs80/ong-putin-tran-an-me-vo-ban-gai-cua-quan-nhan-nga-tham-gia-chien-dich-o-ukraine1646724323.mp4