Đời sống xã hội

Trừng phạt dầu mỏ thôi chưa đủ, các thượng nghị sĩ Mỹ lại muốn đánh vào "kho vàng" của Nga