Showbiz

Tiến Luật ghen với Quang Tuấn, không cho Thu Trang gặp mặt đồng nghiệp tại họp báo Nghề siêu dễ

https://video.molistar.com/2022_04/22/9tgm4bh5r0o4c48cs84os0ss/tien-luat-ghen-voi-quang-tuan-khong-cho-thu-trang-gap-mat-dong-nghiep-tai-hop-bao-nghe-sieu-de1650595677.mp4