Showbiz

Ốc Thanh Vân bị móc điện thoại ngay tại họp báo "Nghề siêu dễ"

https://video.molistar.com/2022_04/22/dfvb9nnpyjkgswogg0k0kkkk/oc-thanh-van-bi-moc-dien-thoai-ngay-tai-hop-bao-nghe-sieu-de1650595587.mp4