Showbiz

Sao Việt nói gì về "Nghề siêu dễ" của Thu Trang - Kiều Minh Tuấn?

https://video.molistar.com/2022_04/26/1sgysx9ot268wksg04kgk8wc/sao-viet-noi-gi-ve-nghe-sieu-de-cua-thu-trang---kieu-minh-tuan-11650941531.mp4