Showbiz

Thái Hòa - Thu Trang nói về khoảng cách thế hệ: Đã là khoảng cách thì không thể rút ngắn!