Showbiz

Thiều Bảo Trâm khẳng định sự nghiệp lên hương do bản thân nỗ lực, không phải do lùm xùm tình cảm

https://video.molistar.com/2022_06/08/4s0z7dofmfms8c444oc4g08g/thieu-bao-tram-khang-dinh-trong-hop-bao-1654654607.mp4