Showbiz

Thiều Bảo Trâm nhá hàng ca khúc về "tiểu tam", sao poster lại giống MV của Sơn Tùng - Hải Tú thế này?

https://video.molistar.com/2022_04/10/ezp136fwu2gw8wsos0gkokkk/thieu-bao-tram-nha-hang-ca-khuc-ve-tieu-tam-sao-poster-lai-giong-mv-cua-son-tung---hai-tu-the-nay1649587084.mp4