Showbiz

Thiều Bảo Trâm kể chuyện người thứ 3 lâm li bi đát và cuối cùng thốt lên hai chữ "Chúng ta..."