Showbiz

Sơn Tùng M-TP "cà khịa" MV mới của Thiều Bảo Trâm, dân tình truy ra nhiều điều "mờ ám"?

https://video.molistar.com/2022_04/08/bp33pl9z4pkck8kgc4w4okk4/son-tung-m-tp-ca-khia-mv-moi-cua-thieu-bao-tram-dan-tinh-truy-ra-nhieu-dieu-mo-am1649386201.mp4