Showbiz

Anti tố Thiều Bảo Trâm "bắt chước" Heize liền bị netizen đồng loạt cho "ăn gạch" vì vô lý

https://video.molistar.com/2022_04/06/mp5orwtxw5c0k8c0cowg8c8g/anti-to-thieu-bao-tram-bat-chuoc-heize-lien-bi-netizen-dong-loat-cho-an-gach-vi-vo-ly1649227258.mp4