Showbiz

2 cô giáo Dương Hoàng Yến - Võ Hạ Trâm dạy nhau hát Chiếc khăn Piêu - Về với em