Showbiz

Dương Hoàng Yến: MV mới không giống Hoàng Thùy Linh, bị lây tính lầy lội từ Diệu Nhi