Showbiz

Nhiều e ngại về yếu tố "nhạy cảm" của trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau"

https://video.molistar.com/2022_06/17/kt20iqvezpwo4sw44k0040sc/lam-sao-ma-hai-long-het-duoc-kho-tinh-qua1655433053.mp4