Showbiz

Hành trình rực rỡ trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 của Ngọc Châu

https://video.molistar.com/2022_06/27/lh26kqqx91c0goswogg40kcs/ngoc-chau-qua-la-xung-dang-luon1656295674.mp4