Showbiz

Thảm đỏ Miss Universe Vietnam: 'Nữ hoàng đi trễ' gọi tên Hương Giang

https://video.molistar.com/2022_06/23/4aue0w9jr8isog8sos4ko4sc/chi-di-tre-thi-mo-lai-den-tham-do-cho-chi1655956371.mp4