Showbiz

Mê mệt nhan sắc rực rỡ của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu - Thảo Nhi - Thủy Tiên

https://video.molistar.com/2022_06/27/b4uqs0q53tc8848ksk0kcgs0/qua-tuyet-voi1656296736.mp4